Vuosikertomus työvuorossa

17.07.2017

Yritysten pitää laatia edellisen tilikauden tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä. Jos yrityksen tilikausi on 1. tammikuuta – 31. joulukuuta, pitää tilinpäätös toimittaa seuraavan vuoden kesäkuun 30. päivään mennessä.

Autamme asiakkaita tilinpäätöksen laatimisessa. Tarkan hinnat löytyy täältä. Tilinpäätöksen laatiminen pitää aloittaa ajoissa, sillä se saattaa olla melko aikaavievää. Tilinpäätöksen laatimista ei saa jättää viime hetkiin, sillä kirjanpitäjillä saattaa silloin olla erityisen kiireiset ajat.

Meidän suosituksena on laatia yhdessä kirjanpitäjän kanssa tilinpäätöksen laatimisen aikataulu, jotta kaikki tarvittavat toimet ja tarkastukset olisi suoritettu riittävän ajoissa.

Tilinpäätöksen laatiminen ja toimittaminen edellyttävät seuraavien tehtävien hoitamista:

  • Tilinpäätöksen laatiminen
  • Toimintakertomuksen laatiminen (jos se vaaditaan);
  • Tilinpäätöksen toimittaminen yhtiökokouksen hyväksyttäväksi;
  • Tilinpäätöksen hyväksyminen;
  • Lain vaatimissa tapauksissa tilintarkastuksen teettäminen;
  • Tilintarkastus (jos laki tai yritysjohto sitä vaatii)
  • Yrityksen voitonjakoehdotuksen tai tappion kattamisen ehdotuksen laatiminen;
  • Tilinpäätöksen toimittaminen kaupparekisteriin vahvistamista varten;

Tilinpäätöksen laatiminen riippuu viimeisten lakimuutosten mukaan entistä enemmän yrityksen koosta. 1. tammikuuta 2017 voimaan astuneen lakimuutoksen mukaan on lakitekstiin lisätty käsitteet “mikroyrittäjä”, “pienyrittäjä”, “keskisuuri yritys” ja “suuryritys”.

Lakimuutos toteuttaa laskentatoimen nykyaikaistamisen suunnitelman ja kirjanpitolaki täyttää samalla EU:n lakisäädäntöön asettamat vaatimukset. Mikro- ja pienyrittäjien kannalta on edullista heidän hallinnollisten tehtävien laajuuden supistuminen.

Muutosten varsinainen tarkoitus on julkisuuteen suunnatun laskentatoimeen liittyvien tietojen laadun ja vertailukelpoisuuden parantaminen ja samalla yritysten, erityisesti mikro- ja pienyritysten hallinnollisten tehtävien määrän vähentäminen.