Lomarahan Virossa ja Suomessa

17.07.2017

Lomakausi on jo alkanut ja nyt on korkein aika muistuttaa, että lomarahakäytännöissä on eri maissa suuria eroja. Jos yrityksesi toimii sekä Virossa että Suomessa, on pidettävä huoli siitä, että lomarahojen maksamisessa noudatettaisiin aina kunkin maan lainsäädäntöä.
Seuraavassa kerromme työntekijöiden lomarahan maksamisen käytännöistä Suomessa ja Virossa.

Viro

Virossa lasketaan lomapäivät työvuosi kerrallaan ja työvuosi lasketaan alkaneeksi työntekijän palvelukseen astumisen päivänä. Kun henkilö vaihtaa työpaikkaa, siihen mennessä kertynyt loma voidaan käyttää silloin, kuin työsuhde uuden työnantajan palveluksessa on kestänyt vähintään 6 kuukautta.

Vuosiloman kesto on Viron lain mukaan yleensä 28 päivää. Vuosiloma lasketaan kalenteripäivinä. Yrityksen sisäisillä säännöillä voidaan aina sopia myös siitä poikkeavasta loman kestosta.

Loman aika määritellään yleensä loma-aikataulun mukaisesti. Sitä varten on työntekijän vuoden ensimmäisten 3 kuukauden sisällä ilmoitettava työnantajalleen loman alustava ajankohta ja kesto. Loman ajankohdan määrittely on usein hankalaa, sillä siinä joudutaan huomioimaan sekä työntekijän että työnantajan tarpeet.

Työntekijän toiveita loman ajankohdan osalta huomioidaan työnantajan liiketoiminnan suomien mahdollisuuksien mukaan. Asianosaisten suostumuksella voidaan sopia myös uudesta ajankohdasta. Loman ajankohdan määrittelyssä on päätösvalta työnantajalla, joka lähtee omista eduistaan. Työnantajan tulee mahdollisuuksien mukaan huomioida työntekijän toiveet loman osalta.

Lomaa voidaan viettää myös osina, mutta vuosittain tulee yhden loman yhtäjaksoisen keston olla vähintään 14 kalenteripäivää.

Lomarahan laskemisessa lähdetään työntekijän päiväpalkasta, joka lasketaan lomaa edeltäneiden kuuden kuukauden yhteenlasketusta palkasta.

Jos tarvitset apua lomapäivien tai lomarahan laskemisessa, autamme kirjanpitopalvelun tuntihinnan pohjalta.

Suomi

Suomessa lasketaan lomapäivien lukumäärä työntekijän työsuhteen keston mukaan. Lomavuosi lasketaan Suomessa alkavan huhtikuun 1. päivänä ja päättyneen seuraavan vuoden 31. maaliskuuta.

Työsuhteen keston laskemisessa lähdetään seuraavasta kaavasta: jos työntekijän työsopimus on maaliskuun 31. päivän tiedoilla kestänyt alle vuoden, lasketaan hänelle lomaa 2 päivää jokaisen työsuhteen kuukauden ajalta. Mutta jos työsopimus on ollut voimassa yli vuoden, on työntekijällä oikeus saada lomaa 2,5 päivä jokaisen työsuhteen kuukauden ajalta.

Suomessa voidaan lomien osalta pitää yleissääntönä, että kesälomaa pidetään toukokuun ja syyskuun välisenä aikana ja talvilomaa vastaavasti lokakuun ja huhtikuun välisenä aikana. Lomapäiviin lasketaan mukaan myös lauantait.

Osa-aikatyössä olevien työntekijöiden pitää loman saamiseen olla töissä vähintään 14 päivää tai 35 tuntia kuukaudessa.

Lomaraha lasketaan työsopimuksessa sovitun määrän mukaisesti ja se vastaa normaalipalkkaa. Tässä on taas poikkeus osa-aikaisessa työsuhteessa olevan työntekijän osalta, hänen lomarahaan lasketaan mukaan 9 % lomakorvaus, jos työntekijän työsuhde on kestänyt alle vuoden ja 11,5 % lomakorvaus, jos työsuhde on kestänyt yli vuoden.

Suomessa kuten Virossakin maksetaan lomaraha ennen loman alkua. Viikon lomaa vastaava lomaraha voidaan maksaa myös palkkapäivänä. Lomarahan laskemisessa ja maksamisessa on Suomessa useita, eri toimialojen työehtosopimuksista johtuvia poikkeuksia. Sen takia on tärkeää, että työnantajat perehtyisivät tarkoin Suomen vuosilomalakiin ja myös alansa työehtosopimuksen vaatimuksiin.

Autamme mielellämme lomapäivien ja lomarahan laskemisessa. Jätä yhteystietosi tekstin alla olevien yhteystietojen kautta tai soita meille. Tarkka hinta löytyy täältä


    [recaptcha id:recaptcha theme:dark size:compact]