OÜ asutamine sissemakseta?

17.07.2017

Osaühing ehk OÜ on Eestis kõige levinum ettevõtlusvorm. Selle asutamisel on ettevõtte omanik valiku ees, kas teha 2500€ suurune sissemakse ettevõttesse või mitte.

Alates 1. jaanuarist 2011 hakkas kehtima uus seadus, mis lubab OÜ-d luua ka ilma sellesse osakapitali sissemakset koheselt tegemata. Seaduse eesmärk oli lihtsustada OÜ loomine ning seeläbi ergutada inimesi ettevõtteid asutama.

Mis vahe on osaühingut asutada kohese või hilisema sissemaksega?

OÜ asutamine kohese sissemaksega

Üldiselt aitab kohene sissemakse hoiduda edasistest arusaamatustest, hoides ettevõtte raamatupidamise ning andmed korrektsena. Selleks tee ettevõtte stardikontole või ajutisele deposiitkontole 2500€ suurune sissemakse.

Sissemakse tegemisel pead arvestama, et kõik ettevõtte loomisega seonduvad kulud k.a. riigilõiv peavad olema makstud eraldi. Sissemaks peab olema tehtud täissummale ning sealt ei saa neid summasid maha arvestada.

Osakapitali vajalikkus OÜ asutamisel on selleks, et ettevõttel oleksid piisavalt suured rahavaru, mida saab alguses kasutada ja mis kataksid võimalikud tekkinud võlad. Seda võib vaadata kui korteriüüri turul tagatisrahana.

OÜ asutamine hilisema sissemaksega

OÜ-d saate asutada ka sissemaksu tegemata. Selleks tuleb kõikide osanike ning juhatuse liikmetega eelnevalt selles kokku leppida ja anda äriregistri ettevõtjaportaalis sellega nõustumise kohta digiallkiri.

OÜ asutamisel ilma sissemakset tegemata piirdub firma registreerimise kulu ainult riigilõivu tasumisega. Kui kõik andmed on sisestatud ja riigilõiv tasutud, saadetakse Sulle e-postiga kinnitus uue ettevõtte registreerimise kohta.

Peale ettevõtte edukat registreerimist ning äritegevuse alustamist tuleb ka esile peamine erinevus sissemaksu teinud ettevõtte ja seda mitteteinu vahel. Nimelt näeb seadus ette, et ilma sissemakstud osakapitalita ei saa ettevõttest dividende välja võtta.

Dividendide väljamakseid tehakse vabast kasumist kinnitatud majandusaasta aruande alusel. Dividende makstakse ettevõtte osanikule võrdeliselt tema osa nimiväärtusega, kui põhikirjaga ei ole ette nähtud teisiti. Seega kui osaühingul on vaba kasumit, võib osanikele välja maksta dividende.

Alustava ettevõtte jaoks pole dividendide maksmine esialgu küll väga oluline. Samas, kui Sinu ettevõtte käive kasvab ja Sa oled toimetanud juba turul üle aasta võib tekkida vajadus ettevõttest dividende välja võtta.

Osakapitali tasumine rahaliselt või mitterahaliselt

Osakapitali ei pea OÜ loomisel alati tasuma rahaliselt. Seda on võimalik teha ka mitterahaliselt, näiteks kinnisvara tagatise kaudu. 2011 aasta algusest rakendunud seadusemuudatuse järgi muutus ühelt poolt osaühingusse mitterahalise sissemakse tegemine lihtsamaks, kuid teiselt poolt suurendati juhatuse liikme ja osaniku vastutust selle hindamisel.

Osaühing võib siiski ka praegu eksperte kasutada ning märkida nende kasutamise kohustuslikkuse oma põhikirjas.

Üldiselt võib öelda, et ettevõtte loomine on tehtud Eestis üsna mugavaks ja kiireks. Kuigi OÜ asutamine on lihtne, siis pead läbi mõtlema ka mitmed muud aspektid nagu põhikirja loomine, raamatupidamise sisseseadmine jms. Selles saame olla igati abiks.

Vaata meie hinnakirjast endale sobiv raamatupidamispakett siit.


    [recaptcha id:recaptcha theme:dark size:compact]