Majandusaasta aruande koostamise kohustus

17.07.2017

Juuni lõpp on enamuste ettevõtete jaoks majandusaasta aruande koostamise aeg. Kui Sinu ettevõtte majandusaasta kestab 01. jaanuarist kuni 31. detsembrini, siis pead esitama oma aruande hiljemalt järgmise aasta 30. juuniks.

Saame aidata meie klientidel majandusaasta aruannet koostada. Täpse hinna leiad siit. Samas peab majandusaasta aruande koostamist alustama juba varakult, kuna tegemist võib olla aeganõudva tegevusega. Kindlasti ei tasu jätta seda viimasele hetkele, kuna raamatupidajad võivad olla sel hetkel oma töödega liialt hõivatud.

Soovitame koos oma raamatupidajaga läbi mõelda majandusaasta aruande koostamise ajakava, et vajalikud tegevused ja kontrollprotseduurid oleksid õigeaegselt tehtud.

Majandusaasta aruande koostamiseks ning esitamiseks peab tegema järgmised tegevused:

  • raamatupidamise aastaaruande koostamine;
  • tegevusaruande koostamine (kui nõutud);
  • majandusaasta aruande heakskiitmine;
  • audiitorkontroll (kui see on seadusega ette nähtud või kui juhtkond soovib audiitorkontrolli);
  • äriühingute puhul majandusaasta kasumi jaotamise või kahjumi katmise ettepaneku koostamine;
  • majandusaasta aruande esitamine kinnitamiseks.

Peale viimaseid seadusemuudatusi sõltub majandusaasta aruande koostamine paljustki ettevõtte suurusest. Vastavalt 1. jaanuaril 2017 kehtima hakanud raamatupidamise seaduse muudatusele on esmakordselt raamatupidamise seadusesse sisse toodud mõisted mikroettevõtja, väikeettevõtja, keskmise suurusega ettevõtja, suurettevõtja.

Seaduse muutmine realiseerib arvestusala valdkonna kaasajastamise plaani ning samuti viib meie regulatsiooni vastavusse Euroopa Liidu õigusaktidega. Mikro- ja väikeettevõtjatele on hea uudis nende halduskoormuse vähenemine.

Muudatuste sisuline eesmärk on parandada avalikkusele suunatud arvestusalase info kvaliteeti ja võrreldavust, ning samal ajal vähendada ka ettevõtete, eelkõige mikro- ja väikeettevõtete halduskoormust.