Puhkuste tasustamine Eestis ja Soomes

17.07.2017

Puhkuste aeg on juba käes ja seega on viimane aeg tuletada meelde, et puhkusetasude arvestamine on riikide kaupa väga erinev. Kui Sinu ettevõte tegutseb nii Eestis kui Soomes, siis peate hoolt kandma, et järgiksid puhkusetasude maksmisel vastava riigi seadusandlust.

Järgnevalt anname ülevaate töötajate puhkustega seotud arvutustest Soomes ja Eestis.

Eesti

Eestis arvestatakse puhkust tööaasta kaupa ning tööaasta alguseks loetakse konkreetse tööandja juures tööle asumise päeva. Asudes uude kohta tööle, saate selleks hetkeks väljateenitud puhkuse välja võtta töötades vähemalt 6 kuud uues kohas.

Põhipuhkuse kestus on Eesti seadusandluse järgi tavaliselt 28 päeva. Põhipuhkust arvestatakse kalendripäevades. Alati on võimalik ka sisekorraeeskirjaga paika panna erinev puhkuse kestus.

Puhkust antakse enamasti puhkusegraafiku alusel. Selleks on vaja töötajal aasta esimese 3 kuu jooksul teavitada oma tööandjat soovitud puhkuse ajast ning pikkusest. Enamasti kujunebki kõige keerulisemaks sobiva puhkuse aja leidmine, mis rahuldaks nii töötajat kui ka tööandjat.

Vastavalt ettevõtte võimalustele arvestatakse töötaja soovidega puhkuse aja ning kestuse osas. Poolte kokkuleppel on võimalik kokku leppida ka uus aeg. Enamasti on puhkuse määramisel lõppsõna tööandjal, kes lähtub oma huvidest. Samas peab tööandja võimalusel arvestama puhkuse aja määramisel töötaja soovidega.

Puhkuse saab välja võtta osade kaupa, kuid igal aastal peab ühe osa pikkuseks olema vähemalt 14 järjestikust päeva.

Puhkusetasu arvestamiseks võetakse aluseks töötaja päevatasu, mis arvutatakse välja puhkusele eelnenud kuue kuu palga kogusummast.
Kui vajad abi puhkusepäevade- või tasu arvestamisel, siis aitame tavapärase raamatupidamise tunnitasu alusel.

Soome

Soomes arvestatakse puhkusepäevade arvu vastavalt töötaja tööstaažile. Puhkuseaasta alguseks arvestatakse Soomes 1. Aprilli ning see kestab järgmise aasta 31. märtsini.

Tööstaaži arvetatakse selliselt, et kui töötaja leping on kestnud 31. märtsiks vähem kui aasta, arvestatakse talle puhkust 2 päeva iga töötatud kuu eest. Samas juhul, kui leping on kestnud üle aasta, siis on töötajal õigus saada puhkust 2,5 päeva iga töötatud kuu eest.

Soomes kehtib puhkuste puhul üldine reegel, et suvepuhkus kasutatakse ära perioodil maikuust septembrini ning talvepuhkus kestab oktooberist aprillini. Samuti arvestatakse puhkuse väljavõtmisel laupäevad puhkusepäevade hulka.

Osalise tööajaga töötajad peavad enda puhkuse välja teenimiseks tegema vähemalt 14 päeva tööd kuu jooksul või 35 tundi.

Puhkusetasu arvestatakse vastavalt töölepingus kehtestatud tasule ja see on enamasti võrdne töötasuga. Siin on samamoodi erand osalise tööajaga töötamise puhul, kellele arvestatakse lisaks veel puhkusekompensatsiooni 9% võrra juhul, kui oled töötanud alla aasta ning 11,5% neile, kes on töötanud kauem kui aasta.

Nagu ka Eestis, makstakse Soomes puhkusetasu välja enne puhkuse algust. Ühe nädalase puhkuse puhul võib puhkusetasu maksta ka palgapäeval. Puhkusetasu arvestamisel ning välja maksmisel esineb Soomes mitmeid erandid, mis tulenevad erinevate ettevõtlusvaldkondade kollektiivlepingutest. Selliselt soovitame eelnevalt tutvuda vastava valdkonna kindlasti tutvuda nii Soome puhkuseseaduse kui ka vastava valdkonna kollektiivlepinguga.

Saame aidata Sind nii puhkusepäevade kui ka –tasu arvestamisel. Anna endast märku läbi artikli all olevate kontaktide või helista meile. Täpsema hinnakirja leiad siit.


    [recaptcha id:recaptcha theme:dark size:compact]